-->

Bliksem inslag bij de tichelarije, juli 1860

     "DE VOLKSVRIEND" Zat. 21-7-1860.
 
- Het onweder hetgeen in den achtermiddag
van gisteren in de nabijheid van Roermond
gewoed heeft veroorzaakte eenige schade.
etc.
- Ook in de nabijheid van Maasniel, vr het
landgoed de Tigchelarij, is de bliksem op een
boom neergekomen en heeft denzelve zoo-
danig doorkliefd, dat men de spaanders op
100 ellen afstand verspreid vond.

TERUG