16 hemden gestolen bij Paulus Bremmers -->

16 hemden gestolen bij Paulus Bremmers , juni 1861

      "DE VOLKSVRIEND"   Zat. 15-6-1861.
 
 - Volgens men berigt heeft er verleden Donderdag morgen, tusschen zeven en acht ure, te Maasniel een stoute diefstal plaats gehad. Men verzekert dat ten nadeele van den landbouwer Paulus Bremmers zestien hemden, die op eene heg hingen te droogen, arglistig zijn ontvreemd geworden.
   De Justitie doet ijverig onderzoek.
 

TERUG