Maasnielderweg

September November 1989

In september 1989 kwamen bij het graven van een sleuf voor een gasleiding vondsten uit de Romeinse tijd aan het licht. In totaal werden er 18 crematiegraven gevonden, waarvan een zevental ongestoord. Het grafveld lijkt langdurig in gebruik te zijn geweest. Er werd namelijk ook een graf met ijzertijd aardewerk gevonden.
Het meeste aardewerk dateert echter uit de tweede eeuw na Christus. Een bijzondere vondst is de deuk beker, een imitatie in aardewerk van een bronzen voorbeeld    

In de tijd van het Romeinse grafveld aan de Maasnielderweg (2e-3e eeuw) was het de gewoonte om de doden te verbranden. Meestal vond de crematie plaats op een centrale plek op het grafveld. Soms werden bijgaven op de brandstapel geplaatst, die dan ook  geheel of gedeeltelijk verbrandden. Na het afkoelen van de ashoop werden de stukjes crematie uit de as geraapt.
Bij dit graf werd de crematie in een tufstenen askist gedeponeerd en hierop werd een vijftal munten gelegd (om de overtocht van de ziel te betalen). In de grafkuil werden ook de andere resten van de brandstapel gedeponeerd, zoals as en scherven van verbrand aardewerk. Bij de askist plaatste men nog een uitzonderlijk aantal bijgaven. Een viertal kruiken hebben waarschijnlijk water of drank bevat. Als drinkgerei was er een kleine deukbeker en een kom. Op een glazen bord stonden een kleine bolronde fles en een terra sigillata bord. Zeer bijzonder was dat er zich nog vogelbotten bevonden tussen de twee borden, een bewijs dat ook voedsel werd meegegeven aan de dode.
De vondsten van metaal bestonden uit een drietal miniatuur-gereedschappen van brons: een drietand, een zaag en een zeis.
De munten uit dit graf verwijzen naar een behoorlijk aantal keizers: Domitianus AD 81-96, Triajanus AD 98-117. Marcus Aurelius AD 161-180. Een munt van de keizer Severus vormt de sluitmunt: AD193-211.
Het graf kan dan ook worden gedateerd rond 20 na Christus. 
   

Tip: beweeg met de muis over de onderstaande foto's en klik er eventueel op

Foto: Het intekenen van het graf met de askist
 door Rura en HVR leden

munten glazenbord met vogelbotten terra sigillata bord tufstenen askist deukbeker en kom viertal kruiken bronzen handvat drietal miniatuur-gereedschappen asresten

Foto: De gevonden artefacten  (Gemeente Museum Roermond)

Aan de hand van het gevonden resten gebit en aan de structuur van de botten kon worden vastgesteld dat het hier om 2 mensen werden begraven een volwassene in de leeftijd van 12 tot 40 jaar en een kind van twee 2 tot 4 jaar.